Kivimuurin rakentaminen ohje


Share

Kivimuurin rakentaminen, pystykivi rakennustapa

Kivimuurin rakentaminen onnistuu, kun projektissa edetään harkiten. Rakentaminen helpottuu ja onnistuminen tulee mahdollisksi kun seurataan näitä vinkkejä:

A) Kivet lajitellaan

Suuret kivet levitetty esille ennen rakentamista. Edessä muutamia keskikokoisia kiviä.

Suuret kivet levitetty esille ennen rakentamista. Edessä muutamia keskikokoisia kiviä.

Joko fyysisesti eri pinoihin (nopeuttaa rakentamista) tai mielessä pidetään seuraavat kivien luokat:

  1. Hyvin suuret kivet: sijoitetaan yleensä alimmaiseksi. Vaikeita siirtää. Siirretään kangella tai koneella.
  2. Suuret kivet: näistä pyritään tekemään näkyviin jääviä reunakiviä. Pitkulaiset kivet ovat erinomaisia (tukevuuden näkökulmasta). Koko/tilavuus noin 1-3 jalkapalloa. Raskaita käsitellä.
  3. Keskikokoiset kivet: Käytetään reunakivien taustan tukemiseen ja täyttämään taustaa. Koko/tilavuus noin 0,5 – alle 1 jalkapalloa.
  4. Pienet kivet: Koko/tilavuus alle 2 tennispalloa.
  5. Kivihiekka: hiekka jonka seassa on korkeintaan golfpallon kokoisia kiviä. Ajetaan veden avulla rakenteen suurempien kivien rakojen täytteeksi.


B) Rakentaminen tehdään huolellisesti

  1. Alimmaiseksi pyritään sijoittamaan suurimmat kivet. Niille voidaan kaivaa pieni asennuskuoppa, syvyys 5-15 cm. Nämä kivet eität liiku kun niille astutaan, joten ne voi sijoittaa joko- vaaka tai pystyasentoon ja muuriin nähden pitkittäin tai poikittain.
  2. Jokainen kerros pyritään erikseen tekemään tasakorkeaksi. Alin kerros voi olla korkein, seuraava kerros hiukan matalampi, jne.
  3. Kerrokset pyritään tekemään siten, että kerroksen kivien huiput asettuvat suunnilleen samalla tasolle – ehkä alle 5 cm vaihtelu on sopiva. Tämä tehdään sijoittamalla kivi sopivan päin ja/tai sijoittamalla kivi tiettyjen kivien päälle.
  4. Kukin kerros on hiukan sisemmällä kuin alempi kerros. Sopiva porrastuksen syvyys on n. 4-15 cm.


Kivimuurin rakentaminen pystykivitekniikalla


Kivien sijoittaminen kerrokseen

Kivimuurin alin kerros. Hyvin suuret kivet pohjalla.

Kivimuurin alin kerros. Hyvin suuret kivet pohjalla.

Alimpaan kerrokseen sijoitetaan suurimmat kivet. Erityisesti niin suuret, joita ei voi nostaa korkeammalle.
Reunakivien ylin taso pyritään asettamaan samalle korkeudelle joka kerroksessa, ellei alustasta johtuen tarvita muuta.
Jos alusta ei ole kallio, kaivetaan alimpien kivien kärjet maahan. Tehdään siis kuoppa niitä varten. Näin voidaan tasata alimman kerroksen kivien huiput samalle tasolle.

Kerroksen reunakivet paikoillaan.

Kerroksen reunakivet paikoillaan.

Muihin kerroksiin sijoitetaan jälleen melko samankokoisia kiviä jonoon. Suurempien ja pyöreämpien kivien välissä voi olla kapeita kiviä, jotka eivät muuten pysyisi pystyssä. Ylimmän kerroksen reunakiviksi voi sijoittaa muita kerroksia pienempiä kivä, mutta kuitenkin suurimpia mitä on saatavilla. Oikealla olevassa kuvassa näkyy, kuinka suuri osa kivistä on hiukan kallellaan rinteen suuntaan.


Yksittäisen kiven asettaminen reunakiveksi

Kolme litteää pystyssä, pyoreämmät kivet tukevat reunoilla. Toisessa kivessä oikealta on 'häntä'. Se osoittaa muurin taustaan.

Kolme litteää pystyssä, pyoreämmät kivet tukevat reunoilla. Toisessa kivessä oikealta on ’häntä’. Se osoittaa muurin taustaan.

Kivien ”häntä/uloke” sijoitetaan osoittamaan kohtisuoraan muuria vasten, ja osoittamaan muurin taustan suuntaan.
Litteitä ja ohuita reunakiviä voi laittaa 2-4 kpl vierekkän ja sen jälkeen laitetaan leveämpi kivi joka estää litteiden kivien kaatumisen.
Kivet asetetaan siten, että ne lepäävät tukevasti joko yhden alemman kerroksen reunakiven päällä tai koskettaa kahta alemman tason reunakiveä.
Rakentajan kokemuksesta riippuu, joutuuko hän koettamaan kuhunkin paikkaan kahta vai kahdeksaa kiveä. Jokainen paikka kivelle on uniikki ja myös kivet ovat yksilöitä.
Kiveä joutuu usein kokeilemaan useassa asennossa, jotta se istuu tukevasti. Tämä on hidas mutta hyvin tärkeä vaihe. Siinä asetetaan muurin tukevuus ja ulkonäkö.


Kivimuurin kerrosten tausta

Taustakivien yläpinta on muutaman sentin alempana kuin reunakivien huiput.

Taustakivien yläpinta on muutaman sentin alempana kuin reunakivien huiput.

Kivimuurin taustan tukevuus määrää kivimuurin tukevuuden.
Jokaisen kerroksen taustan korkeus reunakivien huippuihin kannattaa pyrkiä säilyttämään vakaana, yleensä alle 5 cm:n rajoissa. Tämä lisää muurin vakautta jos muurin pohja vajoaa: ylemmän kerroksen reunakivillä on liikkumavaraa alaspäin ennen kuin ne keikahtavat.

Ylimmän kerroksen tuentaa ei ole ulotettu ylös saakka. Tässä on tilaa mullalle.

Ylimmän kerroksen tuentaa ei ole ulotettu ylös saakka. Tässä on tilaa mullalle.

Jos joku alemman kerroksen kiven huippu nousee muita reunakiviä korkeammalle, voi kyseisen kiven taustaa korottaa hiukan korkeammaksi. Se helpottaa seuraavan kerroksen rakentamista.

Ylimmän kerroksen taustan voi jättää korottamatta, jos tarvitaan esimerkiksi paljon multaa kyseiseen kohtaan.


Kivimuurin taustan tukemisen vaiheet

Kiilaaminen ja tilkitseminen

Muurin reunakivet tilkitty.

Muurin reunakivet tilkitty.

Reunakivet kiilataan litteillä pikkukivillä siten, että ne eivät pääse liikkumaan. Tilkitään kivet sekä niiden välistä että niiden alta kuten oikealla olevassa kuvassa on tehty. Kiilakivet on hyvä hakata väleihin esimerkiksi moskalla (= vasaraa painavampi iskutyökalu) tai vaikka jollakin kivellä.

Keskikokoisilla kivillä täytetään monttu

Reunakivien tausta tuettu keskikokoisilla kivillä. Kuva ylhäältä päin.

Reunakivien tausta tuettu keskikokoisilla kivillä. Kuva ylhäältä päin.

Monttu täytetään keskikokoisilla kivillä, latomalla ne vieri viereen. Kivet ladotaan pystyasentoon tai mikäli korotustarve on pieni silloin vaaka-asentoon.
Taustan täytössä joutuu yleensä tekemään useita kerroksia. Kun kivet on ladottu yhteen kerrokseen, kannattaa raot tilkitä pikkukivillä ja sen jälkeen kiviä sisältävällä hiekalla joka valutetaan rakoihin veden avulla. Tämä kannattaa erityisesti tehdä jos rakennetaan veden rajaan. Näin suojataan takana olevaa maata eroosiolta. Myös maanerotuskangasta voi käyttää.
Taustan ylin kerros pyritään ”tasoittamaan” ja se on helpointa tehdä litteillä kivillä.

Raot tilkitään pikkukivillä

Tukirakenne tilkitty pikkukivillä.

Tukirakenne tilkitty pikkukivillä.

Myös ylimmän taustakivien kerroksen kivien raot tilkitään. Tilkitsemisen tarkoitus on aina sama: saada rakenne liikkumattomaksi. Kun näin tehdään kivimuurin taustalle, kivimuurin reunakivillä on vähemmän mahdollisuuksia liikkua ja sen kestävyys paranee.
Kivihiekka/sora levitetään

Taustakivien päälle levitetty soraa.

Taustakivien päälle levitetty soraa.

Sopivinta on sellainen sora, jossa on sormenpään kokoisia pieniä kiviä. Maksimikoko on suunnilleen golfpallo. Sen kokoiset raot olisi pitänyt tukkia jo edellisessä vaiheessa pikkukivillä. Kivihiekan tarkoitus on viimeistellä tilkitseminen.
Hiekka valutetaan rakoihin veden avulla

Muurin tukikivien välissä on hiekkaa ja pikkukiviä. Valutettu veden avulla.

Muurin tukikivien välissä on hiekkaa ja pikkukiviä. Valutettu veden avulla.

Tilkitseminen viimeistellään ruiskuttamalla tai kaatamalla vettä soran päälle. Usein yksi kerros hiekkaa häviää rakoihin ja hiekkaa on lisättävä. Toinen ja kolmas kerros hiekkaa valutetaan rakoihin kunnes alustassa ei näy rakoja. Nyt tausta on vakaa.
Seuraava kerros aloitetaan

Seuraava kerros alkaa.

Seuraava kerros alkaa.

Kkun edeltävä kerros on saatu valmiiksi, aloitetaan seuraavan kerroksen rakentaminen.