Kivimuurin rakentamistavat


Share

Kivimuurien rakentamistavat voidaan jakaa kahteen pääluokkan:

  1. Rakennetaan käsittelemättömistä luonnonkivistä
  2. Rakennetaan leikatuista/muotoilluista kivistä

 

A. Kivimuurit luonnonkivistä (eri muotoisia, pyöreähköjä sorakiviä)

.
1) Vaakakivi rakennustapa
Käsittelemättömät luonnonkivet antavat mahdollisuuksia ja asettavat myös rajoituksia. Jos saatavilla olevat kivet ovat pääsääntöisesti litteitä, on kivimuurin rakentaminen suhteellisen helppoa – kivet pinotaan päällekäin. Yleisin tapa on sijoittaa kivet lappeelleen (vaakasuoraan) ja kiven pitkä sivu muurin suuntaisesti. Rakennustapaa voi kuvata nimellä Vaakakivi rakennustapa. (Dry Stone Wall, stones horizontal)

Muuri rakennettu vaakakivitekniikalla.

Muuri rakennettu vaakakivitekniikalla.

Kivimuuri jossa vaakakivi rakennustapa.

Kivimuuri jossa vaakakivi rakennustapa.


2) Pystykivi rakennustapa

Jos saatavilla olevat luonnonkivet ovat pyöreähköjä, eri muotoisia ja eri kokoisia, on kivimuurin rakentamien tuollaisesta materiaalista haastavaa mutta ei mahdotonta. Suomen sorakivet ovat usein tällaisia. Tällä sivustolla esitetään rakennustapa, joka soveltuu kivimuurin rakentamiseen tällaisista hankalista kivistä.
Pystykivi rakennustavan tavallisuudesta poikkeava ajatus on sijoittaa kivet pystyasentoon ja kiven pitkä sivu poikittain sivun muurin suuntaan nähden. Siis juuri päinvastoin kuin tavallisesti tehdään. (Dry Stone Wall, stones vertical)

Muuri rakennettu pystykivitekniikalla.

Muuri rakennettu pystykivitekniikalla.

Kivimuuri jossa pystykivi rakennustapa.

Kivimuuri jossa pystykivi rakennustapa.B. Kivimuurit leikatuista kivistä

.
1) Paikkaan leikatut kivet

Kivi muotoillaan sopimaan sen ympärillä oleviin kiviin. Muotoilu tehdään yleensä taltalla. Tämä on hitain ja kallein tapa rakentaa kivimuuri koska jokainen kivi joudutaan muotoilemaan paikan päällä.

Kivimuuri paikkaan leikatuista kivistä, Vantaa.

Kivimuuri paikkaan leikatuista kivistä, Vantaa.

Inkojen kivimuuri Machu Picchu.

Inkojen kivimuuri Machu Picchu.


2) Tasakorkeat kivet

Jokaisella yksittäisellä kerroksella on määrätty korkeus, mutta seuraava kerroksen korkeus voi poiketa edellisestä. Kivet voidaan tehdä tasamittaisiksi teollisesti – se tarkoittaa edullisesti. Kivet kuljetetaan tehtaalta rakennuspaikalle ja rakentaminen on nopeaa tasalaatuisista kivistä.

Kivimuuri jossa tasakorkuiset rivit, leikatuista kivistä, Verla.

Kivimuuri jossa tasakorkuiset rivit, leikatuista kivistä, Verla.

Kivimuuri vedessä, tasakorkuiset rivit, Itä-Suomi

Kivimuuri vedessä, tasakorkuiset rivit, Itä-Suomi


3) Lohkareista tehty

Lohkareen tasainen sivu asetetaan ulospäin. Louhitut kivet voivat olla paikallisia tai louhintatyö on tehty muualla. Kivien terävät reunat tekevät työn hankalaksi ja hidastavat rakentamista.

Kivimuuri joka on tehty lohkareista.

Kivimuuri joka on tehty lohkareista.

Kivimuuri lohkareista, vaakakivi rakennustapa.

Kivimuuri lohkareista, vaakakivi rakennustapa.